Na klinice přijímáme pouze bezhotovostní platby!

Vlasová poradna

Na základě nejnovějších poznatků v oboru vlasové problematiky, ve kterých má klinika prioritní postavení, jsme se rozhodli otevřít nové oddělení vlasového poradenství. Cílem je poskytnout pacientům trpícím ztrátou vlasů co nejefektivnější způsob léčby.

Odborným vyšetřením je nutné zjistit příčinu onemocnění, které může být původu genetického, cévního, hormonálního, myotického, neurohumorálního, či ovlivněno zevními toxickými faktory, včetně nesprávného životního stylu, zahrnujícího nesprávnou výživu, prostředí, stress, vliv léků a i nevhodnou péči o vlasy.

Lékaři v poradně s mnohaletými zkušenostmi s léčbou i autotransplantací vlasů odborně posoudí příčinu padání, oslabení a dalších poruch vlasů u žen i mužů s doporučením nejefektivnější metody léčení. V zásadě platí, že čím dříve je léčba zahájena, tím bude dosaženo lepšího výsledku.

Nově nabízíme unikátní technologii léčby - KOMBINOVANOU REGENERATIVNÍ MEDICÍNU. 

Vědecky podložená metoda s vynikajícími výsledky je založena na využití kombinace 3 špičkových technologií:

 
  • 1. KROK: mikrojehličková terapie DermaPen
  • 2. KROK: aplikace vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty (tzv. PRP – Platelet Rich Plasma)
  • 3. KROK: ošetření excimerovým laserem XTRAC
 
Postižené oblasti kůže jsou tímto procesem velmi přesně ošetřeny a zároveň tyto metody v sobě obsahují všechny důležité kroky vedoucí k rychlému zlepšení stavu.
V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. 
 
                                       

                                          aplikace plazmy                                ošetření DermaPen

 

Výhody léčby
V případě této metody nemusí pacientovo tělo přijímat žádné umělé léky nebo materiály. Nehrozí tak riziko následných komplikací v podobě alergie či kontaminace. Kombinace mikrojehličkové terapie a PRP je zároveň zdrojem základních růstových faktorů, takže daný postup kopíruje přirozené regenerativní procesy hojení a obnovy poškozené tkáně. Použitá metoda je pacienty velmi dobře tolerována, protože použitá tkáň je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky. Celý proces odběru a zpracování krve probíhá ambulantní formou. Metoda je velmi přírodní a přirozená.

 

  • účinná léčba, která nezatěžuje organismus zbytečnými léky
  • kombinace 3 efektivních kroků k rychlému uzdravení nebo zplepšení stavu pacienta
  • mikrojehličková terapie zvýší prutok krve, a tím i živin
  • trombocyty fungují jako „stavební materiál“ při „opravách“ organismu na bunečné úrovni a povzbuzují jeho přirozenou regeneraci
  • celá procedura zabere maximálně dvě hodiny a času, a již po první ošetření lze vidět zlepšení
  • vysoké procento pacientů reaguje na léčbu pozitivně
  • výsledek je stabilní a dlouhodobý

 

Jak ošetření probíhá?

Celá procedura je prováděna ambulantně. Nejprve se pomocí mikrojehličkové terapie vytvoří v kůži mikrotraumata, které zvýší průtok krve, a tím i živin. Poté se přímo z pacientovy krve získá plazma obohacená o tromobocyty. Ty se následně aplikují do postižených oblastí. Posledním krokem je ošetření excimerovým laserem, který svými paprsky zasahuje pouze postižené místo, léčí ho, dopomáhá k rychlému zahojení, a to vše při minimální zátěži organismu. 

Podrobný popis: V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. V prvním kroku léčbu zahajujeme aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky. V druhém kroku, v 2týdenním odstupu, následně aplikujeme 2x týdně excimerový laser, a to konkrétně ve třech po sobě následujících týdnech.

Je ošetření bolestivé?

Není. Pacient cítí obdobnou bolest jako při odběru krve.

Kolikrát je třeba podstoupit ošetření?

Množství je velmi individiuální. Záleží na rozsáhlosti alopecie. Každý reaguje na léčbu jinak. Po prvním ošetření jsou však již vidět výsledky. 

Za jak dlouho mohu očekávat výsledek?

Výsledek je u pacientů rozdílný. Nový růst vlasů však pozorujeme velmi brzy po začátku léčení. Abychom dosáhli těch nejlepších výsledků, je nutné podstupovat ošetření pravidelně a v takové intenzitě, jak je potřeba dle závažnosti. 

Podrobné informace a objednávky konzultací poskytují všechna naše pracoviště.

Kontakty naleznete zde. 

PODÍVEJTE SE NA ZKUŠENOSTI NAŠICH PACIENTŮ ZDE.