Vitiligo. Donedávna neřešitelný problém, který konečně nalézá spásu. Jmenuje se kombinovaná regenerativní medicína

Vitiligo je onemocnění, při kterém vznikají světlé skvrny na kůži. Nejčastěji se tvoří v okolí prstů, úst, očí, kloubů a třísel. Existuje ovšem naděje na navrácení pigmentu zpět do pokožky. Konkrétně hovoříme o kombinované léčbě pomocí mikrojehličkové terapie a excimerového laseru.


Vitiligo rozhodně není žádným ojedinělým onemocněním. Projevuje se ztrátou pigmentu (kožního barviva melaninu) v četných malých skvrnách nebo také v celých oblastech. Úplné vyléčení prozatím neexistuje, ale je zde způsob, jak ztracený pigment obnovit. Jedná se o vědecky podloženou metodu, jež je založenána využití kombinace mikrojehličkové terapie s aplikací vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty s následným ošetřováním excimerovým laserem.


JAK PROBÍHÁ LÉČBA?
Zatímco k běžné léčbě se používají kortikosteroidy (lokální i celkové) a záření typu UVA, v našem případěse užívají procedury, které tělo příliš nezatěžují.
Celkem čeká pacienta pět až deset cyklů v závislosti na umístění vitiliga na těle. Jeden cyklus probíhá přibližně pět týdnů. V prvním kroku se léčba zahajuje aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky.
V druhém kroku s odstupem dvou týdnů se aplikuje dvakrát týdně excimerový laser po dobu tří po sobě jdoucích týdnů.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM
Pacient by se měl nejprve poradit s lékařem a absolvovat všechna potřebná vyšetření s cílem určit správnou diagnózu. Na základě prohlídky může lékař doporučit léčbu. Příprava a aplikace mikrojehličkové terapie a PRP trvá jednu až dvě hodiny. Vždy je důležité dbát pokynů ošetřujícího lékaře.


MIKROJEHLIČKOVÁ TERAPIE
Provedením mikrovpichůse vytvoří v kůži frakční mikrotraumata, stimuluje se zvýšený průtok krve, a tím se zlepšuje dostupnost buněčných živin. Pro zvýšení klinického efektu léčby vitiliga se používá mikrojehličková metoda v kombinaci s aplikací plazmy bohaté na destičky (PRP).
PRP se získává z pacientovy krve. Nejprve je odebráno malé množství krve (stejně jako pří běžném odběru), ze které se následně získají krevní destičky. Během deseti minut je plazma již obohacená trombocyty a připravená k aplikaci.

Tato plazma obsahuje růstové faktory, což jsou rozpustné bílkoviny, cytokiny. Ty fungují jako biologické mediátory, které regulují klíčové fáze ve tkáňové reparaci pojivové tkáně a napodobují fyziologický proces reparace tkáně.


JE PLAZMA TERAPIE BEZPEČNÁ?
Metoda je tělem velmi dobře snášena, protože přijatá tkáň je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky. Celý proces odběru a zpracování krve probíhá ambulantní formou. Metoda je velmi tedy šetrná.

EXCIMEROVÝ LASER
Laserová terapie excimerovým laserem Xtrac 308nm je určena všem pacientům bez rozdílu věku, kteří trpí vitiligem.
Laserový paprsek ozáří ošetřovanou oblast vysokou dávkou záření z UVB spektra (308nm), které je dlouhodobě známé svým léčebným vlivem na vitiligo. Excimerový laser XTRAC může na rozdíl od jiných metod pracovat s vysokou energetickou hladinou záření, protože nezasahuje okolní zdravou kůži.
Ošetření laserem není bolestivé. Většina pacientů cítí jen mírné pálení, zhruba stejné jako po opálení sluncem.


JAK SE MÁM STARAT O MÍSTO OŠETŘENÍ PO LÉČBĚ?
Prvotní aplikace mikrojehličkování a PRP může vyvolat lehkou nevolnost. Pacientům proto doporučujeme, aby si po daném zákroku domluvili odvoz domů.
V případě pocitu mírného pálení doporučujeme pro lokální zklidnění danou oblast ledovat dle potřeby. Upozorněte svého lékaře na případnou alergii na lidokain.


JE LÉČBA HRAZENÁ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI?
Přestože je tato léčebná metoda velice úspěšná, tak ji v současné době zdravotní pojišťovny v České republice neproplácejí.

vitiligo - velka