Na klinice přijímáme pouze bezhotovostní platby!

NOVINKA! Kombinovaná regenerativní medicína

V Derma Medical Clinic nyní přicházíme s unikátní léčebnou metodou, kterou dosahujeme ojedinělých výsledků v léčbě alopecie a vitiliga, a přitom zatěžujeme organismus minimálně. V současné době se jedná o nejlepší a nejefektivnější druh léčby.

Jedná se o vědecky podloženou metodu, která je založena na využití kombinace mikrojehličkové terapie s aplikací vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty (tzv. PRP – Platelet Rich Plasma) s následným ošetřováním excimerovým laserem.


V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. V prvním kroku léčbu zahajujeme aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky. V druhém kroku, v 2týdenním odstupu, následně aplikujeme 2x týdně excimerový laser, a to konkrétně ve třech po sobě následujících týdnech.

Výhody léčby
V případě této metody nemusí pacientovo tělo přijímat žádné umělé léky nebo materiály. Nehrozí tak riziko následných komplikací v podobě alergie či kontaminace. Kombinace mikrojehličkové terapie a PRP je zároveň zdrojem základních růstových faktorů, takže daný postup kopíruje přirozené regenerativní procesy hojení a obnovy poškozené tkáně.


Bezpečnost terapie
Použitá metoda je pacienty velmi dobře tolerována, protože použitá tkáň je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky. Celý proces odběru a zpracování krve probíhá ambulantní formou. Metoda je velmi přírodní a přirozená.


Vedlejší účinky
Je potřeba zdůraznit, že se vedlejší účinky běžně nevyskytují. Mezi rizika mikrojehličkové terapie a PRP však patří příznaky související s aplikací injekce, a to včetně bolesti, infekce, krevní sraženiny, nervových poranění, zabarvení pokožky, kalcifikace (ukládání vápníku do tkání), jizev, úbytku tuku v postižené oblasti či alergické reakce. Každopádně v případě správné aplikace ošetřujícím lékařem jsou tato rizika minimalizována. Prvotní aplikace mikrojehličkování a PRP však může vyvolat lehkou nevolnost. Pacientům proto doporučujeme, aby si po daném zákroku domluvili odvoz domů.

Jak na to?
Před veškerými kroky by se pacient měl nejprve poradit s lékařem a následně absolvovat všechna potřebná vyšetření s cílem určit správnou diagnózu. Na základě výsledků může poté lékař doporučit vhodnou léčbu. Doporučená je i úprava jídelníčku a dodržování pitného režimu. Samotná příprava a aplikace mikrojehličkové terapie a PRP trvá 1 až 2 hodiny. Vždy je důležité dbát pokynů ošetřujícího lékaře. Před aplikací mikrojehličkové terapie a PRP by se též pacienti měli poradit se svým lékařem ohledně povolených medikamentů.


Je léčba hrazená pojišťovnami?
I když je tato léčebná metoda velice úspěšná, bohužel ji v současné době zdravotní pojišťovny v České republice neproplácejí.

Podrobné informace o této léčbě naleznete ZDE

PRP