MUDr. Pavel Svoboda

vlasový chirurg

Vzdělání

  • 1970 Promoce na Karlově Universitě v Praze
  • 1974 I. Atestace z oboru chirurgie
  • 1979 II. Atestace z oboru chirurgie

Praxe

Praxe na klinikách Fakultní nemocnice University Karlovy v Praze Stáže a nástavbové kursy v Londýně, Leedsu, Uppsale, Moskvě, Hamburgu, Freiburgu, Libyi Autor 16-ti vědeckých prací Držitel ocenění za nejlepší řešení výzkumných úkolů Švédské královské akademie Účastník řešení 3 celostátních vědeckých úkolů , 52 přednášek na odborných konferencích a kongresech, z toho 12 přednášek v zahraničí

MUDr. Pavel Svoboda