MUDr. Miroslav Dvořáček

Cévní chirurg

narozen 14. prosince 1970

Praxe

srpen 2000 – dosud / Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
vedoucí lékař - chirurg
šéf cévní skupiny 

Absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Studium zakončeno promocí v roce 1997

Praxe: 17 let

Srpen 1997 – červenec 2000

Nemocnice Na Homolce, oddělení Kardiovaskulární a cévní rekonstrukční chirurgie 

Vzdělání

I. atestace z chirurgie v roce 2000

Licence ČLK pro obor chirurgie v roce 2004

Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie v roce 2006

Atestace z cévní chirurgie v roce 2008 s pochvalou od prof. Pirka (zapsáno do indexu)

Primářská licence v oboru cévní chirurgie: 2012

Soudní znalec v oboru chirurgie se zvláštní specializací cévní chirurgie od roku 2010

Certifikát v oboru endovaskulární LASER terapie (Znojmo, 2002)

Certifikát pro hybridní cévní výkony: 2009 (Hamburk, Německo, ESI)

Certifikát pro užití pěnové sklerotizace pod UZ: 2010 (Melk, Rakousko)

Stáže v oboru cévní chirurgie

2010: Melk, Rakousko

červen 2009: Německo (Hamburk, European Surgical Institute)

květen 2008: Izrael (Bersheva – Soroka University Hospital, Haifa – Carmel Hospital)

MUDr. Miroslav Dvořáček