Léčba ztráty vlasů

Alopecia areata (ztráta vlasů) je dermatologické onemocnění vyznačující se ohraničenou ztrátou vlasů, které postihuje muže i ženy různých věkových kategorií.

Ložiska bez vlasů rozlišujeme dle toho, zda se jizví či nikoliv. U nejizvících alopecií je podstatně vyšší naděje na úplné vyléčení a návrat vlasů. K běžné léčbě se používají kortikosteroidy (lokální i celkové), retinoidy a záření typu UVA – všechny tyto metody však zatěžují organizmus nežádoucími efekty.

Léčba alopecie pomocí kombinované regenerativní medicíny - PRP + excimerový laser

Nově v Derma Medical Clinic používáme kombinovanou regenerativní medicínu. Ta v sobě ukrývá léčbu ve třech velmi účinných krocích. Mikrojehličkovu terapii, aplikaci plazmy obohacené o trombocyty a následné ošetření excimerovým laserem. S toutou léčbou jsou výsledky ohromující. U pacientů sledujeme obrovské zlepšení, bez toho aniž by byli nějak zatěžování farmakologickou léčbou.

Výhody léčby:

  • účinná léčba, která nezatěžuje organismus zbytečnými léky
  • kombinace 3 efektivních kroků k rychlému uzdravení nebo zplepšení stavu pacienta
  • mikrojehličková terapie zvýší prutok krve, a tím i živin
  • trombocyty fungují jako „stavební materiál“ při „opravách“ organismu na bunečné úrovni a povzbuzují jeho přirozenou regeneraci
  • celá procedura zabere maximálně dvě hodiny a času, a již po první ošetření lze vidět zlepšení
  • vysoké procento pacientů reaguje na léčbu pozitivně
  • výsledek je stabilní a dlouhodobý

Časté otázky:

Jak ošetření probíhá?

Celá procedura je prováděna ambulantně. Nejprve se pomocí mikrojehličkové terapie vytvoří v kůži mikrotraumata, které zvýší průtok krve, a tím i živin. Poté se přímo z pacientovy krve získá plazma obohacená o tromobocyty. Ty se následně aplikují do postižených oblastí. Posledním krokem je ošetření excimerovým laserem, který svými paprsky zasahuje pouze postižené místo, léčí ho, dopomáhá k rychlému zahojení, a to vše při minimální zátěži organismu. 

Podrobný popis: V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. V prvním kroku léčbu zahajujeme aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky. V druhém kroku, v 2týdenním odstupu, následně aplikujeme 2x týdně excimerový laser, a to konkrétně ve třech po sobě následujících týdnech.

Je ošetření bolestivé?

Není. Pacient cítí obdobnou bolest jako při odběru krve.

Kolikrát je třeba podstoupit ošetření?

Množství je velmi individiuální. Záleží na rozsáhlosti alopecie. Každý reaguje na léčbu jinak. Po prvním ošetření jsou však již vidět výsledky. 

Za jak dlouho mohu očekávat výsledek?

Výsledek je u pacientů rozdílný. Nový růst vlasů však pozorujeme velmi brzy po začátku léčení. Abychom dosáhli těch nejlepších výsledků, je nutné podstupovat ošetření pravidelně a v takové intenzitě, jak je potřeba dle závažnosti.