Léčba ztráty vlasů

Alopecia areata (ztráta vlasů) je dermatologické onemocnění vyznačující se ohraničenou ztrátou vlasů, které postihuje muže i ženy různých věkových kategorií.

Ložiska bez vlasů rozlišujeme dle toho, zda se jizví či nikoliv. U nejizvících alopecií je podstatně vyšší naděje na úplné vyléčení a návrat vlasů. K běžné léčbě se používají kortikosteroidy (lokální i celkové), retinoidy a záření typu UVA – všechny tyto metody však zatěžují organizmus nežádoucími efekty.

Na základě nejnovějších výzkumů významného lékaře dr. Maurizia Belliniho z Florencie jsme na Derma Medical Clinic začali k léčbě alopecie používat moderní metodu ošetření excimerovým laserem XTRAC. Stejně jako dr. Bellini v této metodě dosahujeme jednoznačně vynikajících výsledků, které si můžete prohlédnout na pacientech na fotografiích.

Výhody léčby excimerovým laserem:

  • efektivní, bezpečná léčba, která nezatěžuje organismus
  • díky tomu, že je laserem ošetřována postižená tkáň, eliminujeme nežádoucí karcinogenní a stárnoucí efekt na zdravou kůži, kterou mají právě ostatní používané metody fototerapie a lokální léčiva
  • ošetření je rychlé
  • mezi 20 až 30 ošetření již zaznamenáváme 75% nárůst vlasů
  • nový růst vlasů za 6 – 8 týdnů
  • vysoké procento pacientů reaguje na léčbu pozitivně
  • výsledek je stabilní a dlouhodobý

Časté otázky:

Jak ošetření probíhá?

Ošetření je rychlé a komfortní. Lékař nebo specializovaná sestra přiloží laserový aplikátor na postižené ložisko a aplikuje laserový paprsek. Poté posune aplikátor a proces opakuje. Doba ošetření závisí na velikosti ložiska. Většina pacientů je ošetřena během několika minut.

Sezení se opakuje dvakrát až třikrát týdně.

Je ošetření bolestivé?

Ošetření není bolestivé. Většina klientů cítí jenom mírné pálení, zhruba stejné jako po opálení sluncem.

Kolikrát je třeba podstoupit laserové sezení?

Pro optimální výsledek nového růstu vlasů je třeba podstoupit 20 až 30 ošetření. Nový růst vlasů byste měli pozorovat již po 10 ošetření.

Za jak dlouho mohu očekávat výsledek?

Výsledek je u pacientů rozdílný. Nový růst vlasů však pozorujeme již po 10 ošetření. Většinou je potřeba 20 až 30 sezení pro úplný nárůst vlasů v postižené oblasti. To znamená léčbu po dobu 6 – 10 týdnů.

Příklad léčby pacientky na klinice Derma Medical Clinic - obr. 1 - 4:

Naše klientka, 35 let, u které je indikována alopecie. Na obrázku č. 1 vidíte stav pacientky před začátkem léčby. V průběhu léčby excimerovým laserem Xtrac nejprve postižené místo může zarůst nepigmentovanými vlasy (šedé), které v další terapii pigmentují. Jedná se o individuální záležitost - u některých pacientů vlasy rostou rovnou pigmentované (barevné). Na obrázcích 2 - 4 je zřetelně vidět, jak postižené místo postupně zarůstá.