Novinka v léčbě vitiliga a alopecie

Léčba vitiliga

Vitiligo je autoimunitní onemocnění, které postihuje melanocyty, buňky, které produkují kožní pigment melanin.

Co je vitiligo?

Vitiligo se projevuje ztrátou pigmentu (kožního barviva melaninu) v kožních ložiscích.

Může se jednat o více malých světlých skvrn. Vitiligo ale může postihnout větší kožní oblast, která je zcela depigmentována. Skvrny jsou estetickým problémem pro většinu pacientů, zvlášť jsou-li na viditelných místech, jako jsou obličej nebo ruce.

Léčba vitiliga pomocí PRP - Kombinovaná regenerativní medicína

Používáme unikátní technologii kombinované regenerativní medicíny, která využívá bioaktivní plazmy obohacené o tromobocyty (krevní destičky).

Jedná se o vědecky podloženou metodu, která je založena na využití kombinace mikrojehličkové terapie s aplikací vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty (tzv. PRP – Platelet Rich Plasma) s následným ošetřováním excimerovým laserem XTRAC. Postižená oblast je tímto procesem velmi přesně ošetřena, a zároveň v sobě obsahuje všechny důležité kroky vedoucí k rychlému zlepšení stavu.

Výhody léčby kombinovanou regenerativní medicínou (kombinace PRP + laseru)

  • Využívá se již přirozené vlastnosti těla. Jeho hojení. Pomocí plazmy obohacené na trombocyty se nastartuje přirozená regenerace, která je navíc podpořena excimerovým laserem.
  • Tělo již nemusí příjimat žádné jemu nepřirozené látky. Nehrozí alergická reakce ani kontaminace.
  • Použitá tkáň k léčbě je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky.
  • Kombinuje tři vysoce účinné složky, které stimulují bunečných život a celkovou vitalitu tkáně.

Časté otázky a odpovědi

Jak ošetření probíhá?

Celá procedura je prováděna ambulantně. Nejprve se pomocí mikrojehličkové terapie vytvoří v kůži mikrotraumata, které zvýší průtok krve, a tím i živin. Poté se přímo z pacientovy krve získá plazma obohacená o tromobocyty. Ty se následně aplikují do postižených oblastí. Posledním krokem je ošetření excimerovým laserem, který svými paprsky zasahuje pouze postižené místo, léčí ho, dopomáhá k rychlému zahojení, a to vše při minimální zátěži organismu. 

Podrobný popis: V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. V prvním kroku léčbu zahajujeme aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky. V druhém kroku, v 2týdenním odstupu, následně aplikujeme 2x týdně excimerový laser, a to konkrétně ve třech po sobě následujících týdnech.

Je ošetření bolestivé?

Ošetření není bolestivé. Zákrok nebolí více než odběr krve.

Kolik ošetření je potřeba pro obnovení pigmentace v kůži?

Počet ošetření závisí na místě, kde se vitiligo nachází a míře postižení. U někoho se první zlepšení objeví hned po první proceduře. Někdy jich je potřeba více. Oblast obličeje většinou na léčbu reaguje nejlépe. Oblast rukou a nohou vyžaduje větší počet sezení.